Relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków
„POLLOGUS 2012”

Razem z gronem studentów, pracowników naukowych oraz praktyków w dziedzinie logistyki z całej Polski podjęto dyskusję nad problematyką organizacji logistyki w trudnych warunkach społecznych, gospodarczych, geograficznych, atmosferycznych i innych.  Koło Naukowe Młodych Logistyków „JUST IN TIME” działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zorganizowało w dniach 28–29 listopada 2012 r. III Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS 2012”. W tym roku tematem przewodnim Konferencji były: Współczesne wyzwania w logistyce „ekstremalnej”Z przygotowanych przez uczestników artykułów w 2013 r. zostanie wydana recenzowana publikacja pokonferencyjna.

W Konferencji wzięło udział ponad 50 studentów z różnych polskich uczelni. Do Wałbrzycha przyjechały reprezentacje studenckich kół naukowych z Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej, Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Bankowej z Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonała Pani doc. dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu. Następnie Pan dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha powitał wszystkich zaproszonych gości oraz wyraził słowa uznania za dotychczasową działalność Koła, życząc jednocześnie powodzenia w organizacji kolejnych edycji Konferencji.

Pierwszy blok wykładowy rozpoczął Pan dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Logistyki w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu, wystąpieniem pt. Natura Logistyki. Dzięki tej prezentacji uczestnicy Konferencji mieli okazję do głębszego poznania istoty logistyki i zapoznania się z jej paradygmatem. Kolejne wystąpienie dotyczyło zagadnień zarządzania kryzysowego pod kątem działań logistycznych. Temat ten zaprezentował Pan Wiesław Basa, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wałbrzycha. Następnie Pani mgr Jolanta Kowal, ppor. 10. Opolskiej Brygady Logistycznej opowiedziała o Logistyce w rejonach działań wojennych.

Po przerwie kawowej rozpoczął się drugi blok wykładowy. Jako pierwszy zaprezentowany został temat pt. Platforma wiertnicza – wyzwanie dużej skali przez Panów Krzysztofa Komora i Olgierda Łukaszewicza z KNML „JUST IN TIME” z PWSZ AS w Wałbrzychu. Następnie Pan Adrian Targowski z NKL Pro&Log z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy wygłosił referat nt. Transportu ładunków ponadnormatywnych. Podobny temat, jednak w odniesieniu do polskich uregulowań prawnych,  Organizacja przewozu ładunków ponadgabarytowych w Polsce zaprezentowały Panie Aneta Halz i Agata Trela ze SKNL z Politechniki Rzeszowskiej. Natomiast Pan Wojciech Tokarz i Pani Monika Waluda z EKL FENIKS z Politechniki Śląskiej opowiedzieli o Koordynacji transportu przy budowie dużych obiektów na podstawie budowy samolotu AirBus A380.

Podczas drugiej przerwy kawowej odbył się pisemny konkurs dla uczniów klas o profilu logistycznym z Zespołu Szkół nr 5 z Wałbrzycha dotyczący zagadnień logistycznych w życiu codziennym. Trzeci blok wykładowy rozpoczęli Panowie Mariusz Makara i Kamil Czaja ze SKNL z Politechniki Rzeszowskiej wystąpieniem pt. Logistyka XXII wieku – logistyczne przedsięwzięcia w kosmosie. Następnie Pani Patrycja Szpręglewska z EKL FENIKS z Politechniki Śląskiej pozostając w obszarze tzw. logistyki „kosmicznej” zaprezentowała temat pt. Własne M1 na księżycu, czyli dostawy w łańcuchu międzyplanetarnym. Kolejne wystąpienie, którego autorami byli Panowie Marcin Sabela i Piotr Wojciechowski ze SKN OPTEAM z Uniwersytetu Łódzkiego, dotyczyło Zestawów do transportu ciężkiego sprzętu jako przykładu rozwiązania problemu przewozów ponadgabarytowych w logistyce wojskowej. Ostatnia prezentacja pt. Sprawa wielkiej wagi, czyli nietypowe ładunki na przykładzie kościoła Emmaus w Heuersdorf  wygłoszona przez Pana Huberta Ibroma z EKL FENIKS z Politechniki Śląskiej zakończyła ostatni blok wykładowy.

Po krótkiej przerwie i obradach Jury, którego Przewodniczącym był Pan dr hab. inż. Jacek Szołtysek, prof. nadzw., przyznano miejsca oraz rozdano nagrody w Konkursie na najlepszą prezentację referatu wygłoszonego podczas „POLLOGUSA 2012”. Następnie Pani dr Beata Detyna, Z-ca Dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ AS w Wałbrzychu zamknęła część wykładową Konferencji, dziękując za pracę całemu Komitetowi Organizacyjnemu.

Po obiedzie w Klubie Studenckim Pod Papugami na terenie kampusu Uczelni uczestnicy Konferencji udali się do Hotelu & Restauracji Maria*** w Wałbrzychu, gdzie późnym wieczorem rozpoczęła się kolacja integracyjna w Sali Balowej.

Drugiego dnia odbyły się dwie wycieczki dla wszystkich zainteresowanych. Jedna grupa uczestniczyła w wycieczce do DHL Express (Poland) Sp. z o.o. (terminal Wałbrzych) na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, druga natomiast miała okazję zwiedzić Zamek Książ w Wałbrzychu.

Cele Konferencji uważa się za osiągnięte, ponieważ studenci zostali zmotywowani do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz do prowadzenia własnych badań. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące tzw. logistyki niestandardowej oraz rozwinięto współpracę i wymieniono doświadczenia naukowe z innymi uczelniami. Co więcej, wypromowano Region Wałbrzyski jako doskonałe miejsce do spotkań, wymiany poglądów oraz działań przedsiębiorczych.

Zadowolenie uczestników, liczne słowa uznania i podziękowań dodają Organizatorom wiele optymizmu i dużej motywacji do dalszego aktywnego uczestnictwa w KNML „JUST IN TIME” oraz do przygotowywania kolejnych edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „POLLOGUS”.

 

Patronat Honorowy:

 • Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. dr hab. Elżbiety Lonc
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca
 • Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja
 • Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Roberta Ławskiego

Patronat Medialny:

 • Kampania „Tiry na tory”                 
 • TSL-biznes                                        
 • Truck&Van                                       
 • Truck & Business Polska                              
 • Eurologistics                                     
 • Portal Log24.pl                                
 • Flota AutoBiznes                              
 • Logistyka PRODUKCJI                   
 • Tygodnik 30minut                             
 • Telewizja Regionalna TV                  
 • Portal wiadomosciwałbrzyskie.pl     
 • Portal mojeinformacje.pl                  
 • Portal walbrzyszek.com           

Sponsorzy:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 • Urząd Miasta w Wałbrzychu,
 • RONAL Polska sp. z o.o. w Wałbrzychu,
 • BROEN S.A. w Dzierżoniowie,
 • Hotel & Restauracja Maria w Wałbrzychu,
 • ECOFIX sp. z o.o. w Wałbrzychu,
 • PHU BOGLER w Wałbrzychu,
 • Maciąg H.R.W. Piekarnia sp. j. w Dziećmorowicach.

Share →