Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza w dniach 28-29 listopada 2013 r. na

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków

„POLLOGUS 2013”

W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie:

Niepewność i ryzyko – wyzwania dla współczesnych organizacji

Tematyka Konferencji:

 • Skoordynowanie działań dotyczących kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do szeroko pojętego ryzyka
 • Szanse i zagrożenia zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem w branży TSL
 • Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej
 • Zarządzanie logistyczne w warunkach niepewności i ryzyka
 • Wpływ turbulentnego otoczenia na podejmowanie decyzji
 • Szanse płynące z funkcjonowania w niepewnym otoczeniu
 • Przykłady praktycznych rozwiązań zarządzania ryzykiem
 • Ryzyko w odniesieniu do świadczenia usług
 • Aspekty ryzyka podczas realizacji projektu
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem

Celem konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do przybycia 28 listopada na godzinę 10:00 do auli Auditorium Novum znajdującej się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przy ul. Piotra Skargi 14A.

Szczegółowy plan konferencji: PLAN

Share →