Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza w dniach 13-14 listopada 2014 r. na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS 2014”.

W tym roku tematem przewodnim konferencji będą

Społeczne wyzwania logistyki

Konferencja jest organizowana pod Patronatem Honorowym:

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. dr hab. Elżbiety Lonc

Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja

Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego

Konferencja została dofinansowana ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Celem konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

 Tematyka konferencji będzie dotyczyła m.in. odpowiedzialności organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań logistyki zwrotnej oraz logistyki społecznej jako istotnego elementu życia codziennego.

 Podczas konferencji odbędzie się prezentacja referatów nadesłanych przez uczestników, konkurs na najlepsze wystąpienie oraz dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami i poglądami. Zaplanowane są również wystąpienia ekspertów oraz wykładowców zgodnie z obszarem tematycznym konferencji. W drugim dniu zostanie zorganizowana wycieczka integracyjna mająca promować Aglomerację Wałbrzyską jako doskonałe miejsce do spotkań, wymiany poglądów oraz działań przedsiębiorczych. Z przygotowanych przez uczestników artykułów w 2015 r. zostanie wydana recenzowana publikacja pokonferencyjna.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do przybycia 13 listopada 2014 r. na godzinę 10:00 do auli Auditorium Novum znajdującej się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przy ul. Piotra Skargi 14A

 Szczegóły w zakładce POLLOGUS

Share →